English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Rádžajóga a buddhijóga
 

Rádžajóga a buddhijóga

(Redigoval V. Antonov, PhD)

ISBN 80-901041-1-8
© V. Antonov, 1991

© Translation L. Bělousová
O naší škole

Z úvodní přednášky V. Antonova k prvnímu kursu

Naše škola začala působit koncem sedmdesátých let v Leningradě a nyní je známá po celé naší zemi. V řadě měst jsou skupiny, které tento systém praktikují. Mnohé školy začlenily naše techniky do své metodiky; existují také naše pobočky v zahraničí.

Při tvorbě tohoto programu bylo naším krédem vybrat to nejlepší z dějin duchovní kultury na Zemi. Studovali jsme historii a metody všech dostupných duchovních směrů Indie, Číny, Bulharska, Ruska a jiných zemí. Systém, který nakonec vznikl, obsahuje mnoho adaptovaných a modifikovaných technik jiných škol, ale také asi polovinu metod původních. Instruktoři rostli společně se svými žáky, a tak vznikly další kursy. Program dostal název Systém psychické autoregulace, protože slovo jóga bylo v té době zakázáno. Avšak termín psychická autoregulace je naprosto správný, neboť vystihuje podstatu metodiky. Principem je práce s energií. Nyní dáváme přednost názvu rádžajóga, protože ve světě se ho nejčastěji používá pro označení podobných systémů. První kursy našeho programu jsou rádžajóga; další se vztahují k jiné, vyšší oblasti jógy -buddhijóze.

Může se stát, že cvičení se nám jeví obtížné, nebo že nám instruktor poradí, abychom přešli k jinému systému; to nikdo nemusí brát jako osobní tragédii. Je mnoho lidí, kteří chtějí dojít duchovní dokonalosti, a je k ní mnoho cest. Vždyť za celou historii lidstva nebyla vypracována jednotná metodika vhodná pro všechny. Je zapotřebí mnoha metodik, protože lidé jsou různí. Odlišují se psychogenetickým i ontogenetickým věkem, a také předchozí zkušeností. Uvedu analogii podle Bhagavadgíty: člověk je jako pole osení. K dokonalosti nedojde jen jednou rostlinkou, ale všechny musí vyrůst v hodnotné zralé klasy, tj. všechny vlastnosti každého člověka musí být dovedeny k dokonalosti. Aby všechny klasy dorostly, je zapotřebí použít mnoha metod exoterických i esoterických, měnit metodiku, instruktory i školy.

Člověk roste většinu svého vývojového času zde na Zemi exoterickým (tj. obyčejným, "světským") soužitím s životním prostředím. Je to běžně studium na středních a vysokých školách, různá výrobní činnost, nejrůznější vztahy spojené s reprodukcí atd. Proto někdo potřebuje ke svému vývoji studovat, jiný založit rodinu, někdo zase více pobývat v přírodě a vyvíjet se láskou k ní, pro někoho je dobré stát se ředitelem nebo vedoucím pracovníkem, aby se zdokonaloval touto prací. Základní prvky vývoje člověka jsou studium, tvůrčí činnost a společenské styky. Obrazně řečeno, lidé se navzájem zdokonalují v příjemných, nepříjemných, šťastných i krutých situacích. Ve vší té mnohotvárnosti vztahů se každý z nás zdokonaluje v různých směrech.

Esoterické, tj. zvláštní, speciální, "nepřirozené", "tajné" techniky mohou urychlovat pokrok v různých etapách vývoje a přicházejí ve vhodný okamžik, aby přivedly člověka ke konečné dokonalosti v závěrečných stádiích růstu. Pro lepší pochopení si srovnejme esoteriku se sportem: na příklad speciální trénink atletů zaměřený na rozvinutí svalů nemá žádný společenský užitek, ale až jsou svaly skutečně silné, je možno jich použít k užitečné činnosti. Esoterické jógové techniky rozvíjejí psychické funkce, což zvyšuje také společenskou prospěšnost člověka.

Nyní stručné o tom, co nás v naší práci čeká. Dosáhli jsme prakticky všech hlavních cílů vyšší jógy. Samozřejmě, že cesta k nim je velmi dlouhá, velmi náročná, a nelze ji absolvovat za jeden nebo dva roky. Je nutno jí věnovat celý život.

Povězme si o programu prvních tří kursů. Zdůrazňuji, že pouze někteří z těch, kdo se přihlásili, je absolvují napoprvé. Není třeba se tím trápit. Většina bude muset dělal přestávky, rozvíjet v sobě nějaké jiné kvality a než půjde dále, bude se vyvíjel jiným směrem. Potom se možná vrátí k našemu programu, nebo bude pokračovat v některém zcela jiném systému.

V podstatě postupujeme podle Patandžaliho osmistupňové cesty. Začínáme studiem etiky, hathajógickými prvky, pránájámou a koncentracemi. Mnoho pozornosti hathajóze nevěnujeme. Budeme pracovat s čakrami, obrazovými představami, budeme hodně meditovat. Z počátku tvoří základ práce s čakrami. Organismus dělíme na sedm sektorů v souvislosti se sedmi čakrami. Rozvíjíme je a až je přivedeme na patřičnou úroveň, spojujeme je speciálními technikami.

Čakry nejsou jen orgány, které řídí bioenergetické zásobování fyzického těla, ale jsou to i reflexogenní zóny emocionálně volní sféry. To znamená, že při přemístění koncentrace vědomí do určité čakry můžeme velmi snadno a jistě měnit svůj emocionální stav, intelektuální a fyzickou pracovní schopnost. Přemístěním koncentrace do některé z čaker hlavy aktivizujeme určitý aspekt myšlení. Koncentrujeme-li se ve višuddze — krční čakře, vytváříme optimální ladění pro vnímání krásy, jež nás na Zemi obklopuje. Při soustředění v anáhatě, srdeční čakře, projevujeme srdečnou lásku atd. Od začátku do konce bude pro nás hlavní čakrou anáhata.

Pracujeme také s meridiány. Cvičení s čakrami a meridiány je možno využít k ozdravení organismu. Někdy stačí speciální metodou pročistit čakru nebo meridián a nastává okamžité nebo téměř okamžité vyléčení z nemoci, které jsme se nemohli zbavit po celá léta.

Naučíme se jasnovidnosti a léčitelství. Avšak siddhis, mimořádné schopnosti, nejsou cílem práce. Ty přicházejí samy od sebe. Je lépe nezaměřovat na ně pozornost, ale držet se hlavního cíle, dosažení Dokonalosti.

Úspěšní žáci poznají na konci prvního kursu samádhi, o němž mluví Krišna v Bhagavadgítě. Samádhi je důsledkem setkání lidského vědomí s Átmanem.

Druhý kurs je věnován zpevnění výsledků na estetickém základě. Posloucháme hudbu, hodně tančíme, promítáme si diafilmy atd. Cvičíme hathajógické sestavy, které upevňují získané výsledky.

Ve třetím kursu se začneme učit ovládat sílu, avšak ne hrubou sílu, která se získává při běžném sportu, ale sílu v jemnosti. Potom budeme tyto meditativní stavy zpevňovat např. koupáním v zimní přírodě, naučíme se také meditativnímu tibetskému běhu a budeme provádět speciální cvičení v tělocvičně. Bylo by možné nejprve rozvíjet hrubou sílu a potom ji s mimořádnými obtížemi zjemňovat. Avšak to je velmi dlouhá a nebezpečná cesta, neboť na ní čeká pokušení, jež vede k domýšlivosti, násilnictví a pýše.

Předkládáme vám ověřenou přímou stezku.

>>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt